Uitverkoop en planning verbouwing van de winkelinrichting.

Tijdens de voorbereiding van complete winkelverbouwingen en aanpassingen in de winkelinrichting vragen onze (potentiele) opdrachtgevers regelmatig naar de regelgeving: “Hoe lang heeft WSB nodig voor de verbouwing? Hoe lang moet ik sluiten om vooraf een mooie uitverkoop te mogen houden? Afhankelijk van de ingrepen is de benodigde tijd voor verandering van de winkelinrichting en het schoonmaken en visual merchandisen van de winkelpresentatie vaak korter dan de regelgeving (een minimale periode van 20 werkdagen) aangeeft.

Regelgeving op hoofdlijnen met betrekking tot uitverkoop in Belgie

We hebben een en ander voor u op hoofdlijnen uitgezocht. In geval van vragen en twijfel kunt u de bouwbegeleiders van WSB bellen of uw eigen accountant consulteren. Vanaf mei 2014 is de regelgeving wat minder streng geworden. Ook deze regelgeving is in beweging.

Wanneer ‘uitverkoop ‘is toegestaan

* Verbouwingen of opknapbeurten van meer dan 20 werkdagen, mits die werken de verkoop onmogelijk maken (en op voorwaarde dat men tijdens de drie voorafgaande jaren geen gelijkaardige goederen om dezelfde reden heeft uitverkocht)

* Als de zaak overgaat van eigenaar

* Bij een rechterlijke beslissing

* In geval van discontinuïteit in de situatie van de verkoper (bijvoorbeeld overlijden van de winkeleigenaar of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd)

* Als de activiteiten van de winkel worden stopgezet  onder de voorwaarde, dat je dan 3 jaar daarvoor geen uitverkoop hebt gehouden om dezelfde reden.

* Bij verhuizing en of sluiting van een verkooppunt, onder voorwaarde dat de winkel meer dan een jaar geopend is.

* Ernstige schade aan de voorraad als gevolg van een ramp bijvoorbeeld orkaan, overstroming e.d.

* Belangrijke belemmering voor de winkelactiviteiten, bijvoorbeeld als de straat openligt vanwege ingrijpende werken)

Uitverkoop: duur / hoe lang?

Maximaal 5 maanden mag uitverkoop gehouden worden! In geval van pensionering mag het langer. De wet zegt dat de sperperiode voor de solden niet geldt voor de uitverkoop. Ook is er regelgeving met betrekking tot het vermelden van aanvangsdata bij het maken van reclame voor uitverkoop.

Uitverkoop: wat en hoeveel?

Elk artikel dat in de uitverkoop gaat moet lager zijn geprijsd dan de referentieprijzen in de periode voorafgaand aan de uitverkoop. Er zijn voorzover bekend geen regels voor minimum en maximum aan korting. Het is toegestaan om met verlies te verkopen met het doel om toch liquiditeit te kweken. Onder voorwaarden mag u ook producten in de verkoop doen die normaal gesproken in uw winkelassortiment zouden passen, maar let hier wel op de voorwaarden en vraag uw accountent of adviseur.

Voor meer regelgeving kunt u ook Wetboek Economisch Recht, boek 6 raadplegen:  “Marktpraktijken en consumentenbescherming” of vraagt het aan uw adviseurs.

Advies ontwerp en realisatie van winkelverbouwing

Heeft u plannen voor ontwerp en verbouwing van uw winkelinrichting? Kijk voor onze aanpak op de site van WSB Interieurbouw

 of bel de projectleiders en retaildesigners van WSB voor een inspirerende brainstormsessie: +31 33 2771714 of mail ons: info@wsbdesign.com

Winkelverbouwing goed voorbereiden: Regelgeving Uitverkoop in België
Winkelverbouwing goed voorbereiden: Regelgeving Uitverkoop in België
Uitverkoop winkel werkdagen
WSB is specialist in bouwbegeleiding van winkelverbouwingen in België
We schetsen uw verbouwing in 3D-programma’s maar weten ook hoe de verbouwing te begeleiden.
WSB werkt met 50 man aan het creatieve ontwerp en een vakkundige winkelverbouwing.